ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/09/2019

na dostawę oprogramowania do projektowania fryzur
w związku z realizowanym projektem „Pr@ktycznie najlepsi w zawodach”

 

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)      Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)