ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/09/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach

 

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wykaz usług (.docx)     Wykaz osób (.docx)

Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Wybór oferty (.pdf)