ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2019

System Zarządzania i Monitoringu Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii dla projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach" 

 

Ogłoszenie (link)     Treść zapytania (.pdf)     Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)     Schemat (.pdf)

Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Odpowiedzi na zapytania nr 1 (.pdf)

Protokół otwarcia ofert i wybór oferty (.pdf)