ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2019

na dostawę oprogramowania do projektowania fryzur
w związku z realizowanym projektem „Pr@ktycznie najlepsi w zawodach”

 

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania (.pdf)