ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07/2019

na Dostawę kompletnego pojazdu samochodowego do Zespołu Szkół w Piaskach

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx) 

Wybór oferty (.pdf)