ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/06/2019

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę w branży fryzjerskiej


Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Skorygowany protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Wybór oferty (.pdf)