ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/06/2019

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę w branży mechanicznej - 2

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Wybór oferty (.pdf)