Dostawa zestawów narzędzi do obróbki maszynowej, sprzętu i urządzeń pomiarowych, uchwytów obróbkowych do pracowni przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Treść ogłoszenia (.pdf)       SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)     Załącznik 4 (.docx)

Załącznik 5 (.docx)    Załącznik 6 (.docx)     Załącznik 7 (.docx)     Załącznik 8 (.docx)

Załącznik 9 (.docx)     Załącznik 10 (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Wybór oferty (.pdf)