ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/2019

„Dostawa 3 samochodów osobowych używanych do Zespołu Szkół w Piaskach”

Treść zapytania (.pdf)     Wzór umowy (.docx)     Formularz ofertowy (docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Wyjaśnienie (.pdf)     Wybór oferty (.pdf)