ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2019

Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół w Piaskach

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Umowa (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Wybór oferty (.pdf)