Oddział w Trawnikach

Kadra pedagogiczna:

 Waldemar Szałek

 Dyrektor Zespołu Szkół
 - przedmioty branży samochodowej

 Elżbieta Kulisz

 Dyrektor Zespołu Szkół
 - język polski

 Beata Kędrak

 Wicedyrektor Zespołu Szkół
  - biologia
  - higiena

 Agnieszka Sewruk język angielski
 Magda Jachorek język rosyjski
 Agnieszka Koch fizyka,
 przedmioty zawodowe,
 kierowniczka kształcenia praktycznego
 Jerzy Jasiński historia,
 WOS,
 biblioteka,
 wychowawca w internacie
 ks. Andrzej Okaj religia
 Magdalena Lipowska wychowanie fizyczne,
 społeczny inspektor pracy
 Honorata Hojnacka matematyka
 Monika Kawerska geografia, wychowawczyni w internacie
 Rafał Puch przedmioty zawodowe górnicze
 Krzysztof Szymanek przedmioty zawodowe górnicze
 Tomasz Bednarek przedmioty zawodowe
 Jacek Jagiełło przedmioty zawodowe
 Zofia Wawryszuk przedmioty zawodowe
 Andrzej Zięba przedmioty zawodowe
 Agnieszka Gładysz pedagog szkolny,
 koordynator do spraw dostępności,
 szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa,
 wychowawczyni w internacie
 Anna Giza doradca zawodowy,
 przedmioty zawodowe
 Anna Kudeń opiekun praktycznej nauki zawodu,
 przedmioty zawodowe
 Monika Hanc wychowawczyni w internacie
 Ewa Kociubowska wychowawczyni w internacie
 Agnieszka Staniak wychowawczyni w internacie
 Urszula Siedlecka wychowawczyni w internacie