Oddział w Piaskach

Kadra pedagogiczna:

 Waldemar Szałek

 Dyrektor Zespołu Szkół
 - przedmioty branży samochodowej

 Elżbieta Kulisz

 Dyrektor Zespołu Szkół
 - język polski

 Beata Kędrak

 Wicedyrektor Zespołu Szkół
  - biologia
  - higiena

 Sylwia Zajączkowska

 pedagog szkolny

 Katarzyna Jopa-Dąbrowska

 język angielski

 Ewa Pocheć

 język polski

 Magdalena Kowalczyk

 język polski

 Katarzyna Król

 język angielski

 Magdalena Wytrzyszczewska

 język rosyjski, przedsiębiorczość

 Katarzyna Zalewska

 język angielski

 Gabriela Lewczuk-Proć

 język niemiecki

 ks. Robert Karczmarek

 religia

 ks. Jacek Zaręba

 religia

 ks. Adrian Komorowski

 religia

 Paweł Kudeń

 przedmioty branży samochodowej
  zajęcia praktyczne

 Ewa Bonecka

 chemia, fizyka, geografia

 Dorota Malicka

 matematyka, informatyka

 Beata Sawczuk-Hanc

 matematyka, ekonomiczne przedmioty
 zawodowe

 Maria Suchecka

biblioteka

 Grzegorz Stasiak-Głowala

 przedmioty branży samochodowej,
 
zajęcia praktyczne

 Magda Szerafin-Pyrz

 historia, wiedza o społeczeństwie

 Małgorzata Śniadowska-Siwek

 wychowanie fizyczne

 Nina Drzewiecka

 wychowanie fizyczne

 Małgorzata Zajączkowska-Korona

 plastyka

 Tomasz Jopa

 nauka jazdy samochodem osobowym,
 przepisy ruchu drogowego

 Tomasz Jasieczek

 przedmioty branży samochodowej

 Anna Dudek

 fryzjerskie przedmioty zawodowe

 Mariola Góźdź
 fryzjerskie przedmioty zawodowe
 Marek Branica  przedmioty branży samochodowej,
 
zajęcia praktyczne
 Rafał Zagdański zajęcia praktyczne
 Anna Kudeń fryzjerskie przedmioty zawodowe
 Mariusz Kamiński przedmioty branży samochodowej,
 zajęcia praktyczne
 Piotr Dołęga informatyczne przedmioty zawodowe
 Grażyna Mrozińska-Hotloś informatyczne przedmioty zawodowe
 Karolina Matusiak informatyczne przedmioty zawodowe
 Anita Golec przedmioty branży samochodowej
 Robert Wierzbik przedmioty branży samochodowej

 

Nasza administracja i obsługa:

 Ewa Poleszak

główna księgowa

 Joanna Juszczyk

kierownik administracyjno gospodarczy

 Monika Walkowska
sekretarz szkoły

 Rafał Olszewski

referent

 Zygmunt Mazurek

pracownik obsługi

 Ewa Czajkowska

pracownik obsługi

 Ewa Ścibura

pracownik obsługi

 Iwona Wierzbicka

pracownik obsługi

 Marlena Sławek

pracownik obsługi

 Beata Uściłowska

pracownik obsługi