Zebranie z rodzicami

Zebrania rodziców z wychowawcami klas odbędzie się 8 grudnia o 16.00.Rodzice klas pierwszych będą mieli spotkanie z psychologiem, pedagogiem i policją na auli, a później z wychowawcami klas. Pozostali rodzice udają się do klas na spotkania z wychowawcami. Lista klas będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń (parter).
Serdecznie zapraszamy.