dodatkowe dni wolne

Ze względu na harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej i letniej ogłaszamy dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
10 i 11 stycznia
1 i 2 czerwca.