Egzaminy poprawkowe sierpień 2020 r.

KLASA

27.08.20

28.08.2020

1 IF

matematyka

j.angielski

 

j.polski

1 TSP

matematyka

j.polski

 

j.angielski

1 TMF

fizyka

j.polski

 

matematyka

1 TIF

chemia

matematyka

 

j.polski

2 TS

 

j.angielski

 

j.polski

2 TMF

j.polski

matematyka

2 TI

 

matematyka

3 TS

matematyka

j.angielski zawodowy

3 TIF

 

matematyka

1 BSP

j.polski

 

1 BSG

j.polski

matematyka

geografia

 

2 BS

podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

PKM

przepisy ruchu drogowego

silniki poj. samochodowych

3 BS

j.polski

matematyka

 

j.angielski zawodowy

Powyższe egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej 
i rozpoczynają się o godzinie
800

Imienne listy poprawkowe są wywieszone w szkole