Od 7 do 9 grudnia 2022 r. od godziny 9:00 do ok. 12:00 w Zespole Szkół w Piaskach odbędą się II Powiatowe Dni  Kształcenia Zawodowego.

Będzie to doskonała forma realizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz promocji szkolnictwa zawodowego i branżowego zgodnie z polityką oświatową państwa – „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej.” Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Świdnickiego oraz Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W programie wydarzenia przewidziane są lekcje zawodowe z branży motoryzacyjnej, fryzjerskiej, informatycznej, mechatronicznej, a także spotkanie z doradcą zawodowym, który przybliży młodzieży ścieżki kształcenia. Będzie też można zasięgnąć informacji na temat klasy celno-administracyjnej w Liceum Ogólnokształcącym (nowość w Zespole Szkół w Piaskach od września 2023 r.).

Harmonogram spotkania:

  1. Przyjazd uczestników do Zespołu Szkół w Piaskach.
  2. Spotkanie z doradcą zawodowym - prezentacja wyboru ścieżki kariery i zawodów w branżach: mechanicznej, informatycznej oraz fryzjerskiej, nauczanych w Zespole Szkół w Piaskach.
  3. Prezentacja pracowni kształcenia zawodowego.
  4. Pokazy praktycznej nauki zawodu w pracowniach: fryzjerskich, informatycznych, mechanicznych i mechatronicznych.
  5. Konsultacje z pracownikami Centrum Kształcenia Zawodowego.
  6. Konsultacje z pracodawcami zapewniającymi realizację praktyk zawodowych.
  7. Konsultacje z pracownikami OHP.