2 czerwca - przewidywane oceny niedostateczne (dziennik elektroniczny, przedmiot, oceny przewidywane);
16 czerwca - oceny końcoworoczne;
23 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2022/2023.