Zbiórka darów dla podopiecznych Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną "Nasz Dom" w Rybczewicach Drugich. Ważnym aspektem wychowania jest kształtowanie wśród młodego pokolenia postawy otwartości na niesienie pomocy innym. Charytatywność to cecha działań mających na celu niesienie pomocy ludziom, którzy jej potrzebują. Cechuję ją bezinteresowność i dobroczynność. Od 24 listopada do 5 grudnia zbieramy dary na rzecz potrzebujących dzieci, które mieszkają w placówce "Nasz Dom " w Rybczewicach Drugich. Potrzebne są środki czystości, kosmetyki, słodycze, ręczniki, pościel, przybory szkolne itp. Jeśli tylko możesz wesprzyj naszą inicjatywę i spraw, że ktoś poczuje się lepiej.
Dary można dostarczać do Zespołu Szkół w Piaskach - pokój Pani Pedagog oraz do Zespołu Szkół w Piaskach Szkoła Branżowa I z lokalizacją w Trawnikach - pokój Pani Pedagog.

Zachęcamy wszystkich do udziału w naszej akcji.
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Piaskach.