28 kwietnia o 10:00 młodzież z klasy 2 TSI przygotowała montaż słowno - muzyczny z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja.

W tym roku obchodzimy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która od 1791 roku reguluje ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga, po amerykańskiej na świecie. Rocznica jej wprowadzenia jest w Polsce Świętem Narodowym Trzeciego Maja. Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.
Uczniowie przypomnieli o najważniejszych wartościach jakimi jest wolność, ojczyzna, niepodległość.

Rocznica Uchwalenia Konstutucji 3-go Maja 2023Show Gallery