Lekcje będą prowadzone według planu lekcji w Dzienniku elektronicznym. Jeśli będzie zastępstwo lub lekcja zostanie odwołana wyświetli się na jej miejscu odpowiednia informacja.