Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i okolicznych szkół podstawowych do udziału w Konkursie "Origami Matematyczne – kusudamy 2022".

Papier to wyjątkowo plastyczny środek wyrazu, pozwala na wiele twórczych poszukiwań. Proponujemy Wam zabawę z origami. Każda praca wykonana tą techniką to spotkanie z matematyką. Zachęcamy jednak do tworzenia origami matematycznego - brył przestrzennych zbudowanych z tzw. "modułów", a w szczególności kusudam.

Czym jest kusudama? To kula, która składa się z wielu podobnych do siebie części.
Pochodzi ze starożytnej Japonii. Pierwotnie służyła jako ozdoba w bukietach kwiatów i ziół. Obecnie najczęściej jest ozdobą, może być na przykład ciekawym upominkiem. 

Zachęcamy wszystkich do odkrycia piękna kusudam.

Jakie modele przygotujecie? Wszystko zależy od Waszej pomysłowości.

  • Do Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. Dopuszcza się przygotowanie pracy grupowo (nie więcej niż 3 osób) w przypadku dużego stopnia jej złożoności.
  • Prace należy dostarczyć do swojego nauczyciela matematyki, bądź wychowawcy.
  • Każda praca musi być przygotowana samodzielnie, co uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia (dostępnej u nauczycieli j. w. oraz tutaj).
  • Konkurs trwać będzie w okresie 27.04 - 27.05.2022 r.
  • 27.05.2022 jest ostatnim dniem dostarczenia pracy w ramach Konkursu. Jego rozstrzygniecie nastąpi 1 czerwca 2022 r.
  • Najlepsze prace, dostarczone w ramach konkursu, zostaną nagrodzone.

Modele będą oceniane pod względem złożoności i estetyki wykonania (precyzji zgięć, doboru barw, papieru).

Zachęcamy do zabawy i rywalizacji, myśląc matematycznie:) I już od dzisiaj czekamy z niecierpliwością na Wasze prace.

"Podczas składania modeli origami związki z matematyką, a zwłaszcza konstrukcjami geometrycznymi, są bardzo silne. Szczególnie istotne i widoczne są one w przypadku origami modułowego. W origami modułowym gotowy model powstaje poprzez połączenie wielu modułów - mniejszych, zwykle jednakowych części złożonych z pojedynczych kartek papieru."

"Kusudama jest jedną z tradycyjnych form kultury japońskiej. Słowo "kusudama" pochodzi z języka japońskiego: kusu oznacza leczenie, a dama kulę, i pierwotnie określało wiszącą kulę skomponowaną z ziół lub kwiatów. W origami termin kusudama oznacza ozdobę w kształcie kuli zbudowaną z papierowych kwiatów. Kwiaty wykonane w technice origami są łączone ze sobą w kolorowe kuliste kompozycje."

  1. Burczyk "Origami i matematyka", Drukarnia Pijarów, Zabierzów 2008

Regulamin konkursu (.pdf)