Najważniejsze daty w roku szkolnym 2020/21

Lp.

Data

Temat

ZEBRANIA Z RODZICAMI

1.

22.09.2020

Przedstawienie szkoły, informacja o maturze i EZ, Wybór Rady Rodziców, zebranie z wychowawcami klas

2.

26.11.2020

Zebrania z wychowawcami klas

3.

26.01.2021

Zebranie po I semestrze

4.

08.04.2021

Zebranie rodziców klas maturalnych

5.

27.04.2021

Zebrania z wychowawcami klas

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

1.

17.12.2020

Oceny na I semestr dla klasy maturalnej

2.

19.01.2021

Oceny na I semestr

3.

23.04.2021

Oceny końcowe w klasie maturalnej

4.

18.06.2021

Oceny końcoworoczne

TERMINY WYSTAWIENIA ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

1.

3.12.2020

Na I semestr w klasie maturalnej

2.

5.01.2021

Na I semestr

3.

9.04.2021

Na koniec roku w klasie maturalnej

 4.

4.06.2021

Na koniec roku

WYDARZENIA

1.

1.09.2020

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

2.

23-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

3.

2.01.2021

Rozpoczęcie II semestru w klasie maturalnej

4.

11-12.01.2021

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

5.

25.01.2021

Rozpoczęcie II semestru

6.

1-14.02.2021

Ferie zimowe

7.

1-6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

8.

30.04.2021

Zakończenie roku szkolnego dla klasy maturalnej

9.

4,5,6.05.2021

Matura

10.

22.06.2021

Egzaminy zawodowe (dokumentacja i elektroniczny)

11.

21.06.2021 – d

23.06.2021 – 8.07 - w

Egzaminy zawodowe – wykonanie i dokumentacja

12.

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego