Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie

styczeń 2022 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

KWALIFIKACJA

DATA

GODZINA

SALA

EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

10.01.2022

9:00

aula

AU.26 – Projektowanie fryzur

10.01.2022

9:00

aula

MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

10.01.2022

13:00

aula

MG.39 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

10.01.2022

13:00

aula

T.08 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

10.01.2022

13:00

1b

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

18.01.2022

8:00

21

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

18.01.2022

12:00

21

CZĘŚĆ PISEMNA (elektroniczna)

MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

11.01.2022

8:00

8

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

11.01.2022

10:00

3

MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

11.01.2022

10:00

3

EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

11.01.2022

10:00

3

MG.11 - Eksploatacja złóż podziemnych

11.01.2022

10:00

3

AU.26 - Projektowanie fryzur

11.01.2022

10:00

8

MG.39 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

11.01.2022

12:00

3

MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych11.01.202212:003 i 8 (wg list obecności)
EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
11.01.202214:008
EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych11.01.202214:003 i 8 (wg list obecności)

 Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się w gablocie na pierwszym piętrze głównego budynku szkoły.

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed planowanym rozpoczęciem z dowodem osobistym, długopisem z czarnym atramentem, kalkulatorem prostym, dozwolonymi przyborami w przypadku egzaminu praktycznego z kwalifikacji AU.26.