Egzaminy ustne odbywają się od godziny 9.00 w terminach:

Język polskiJęzyk angielski
10 maja10 maja
11 maja11 maja
15 maja 

Szczegółowy harmonogram z godzinami oraz imionami i nazwiskami zdających znajduje się w gablocie na pierwszym piętrze na lewo od wejścia sali numer 13.

Uwaga! Podane godziny mogą ulec zmianie, jeśli zdający zrezygnują z podejścia do egzaminu. Proszę więc o przyjście wcześniej na egzamin.