Absolwentów zainteresowanych egzaminem maturalnym w maju 2022 r. prosimy o składanie podań do 21 stycznia. Dokumenty proszę składać do Pani wicedyrektor Beaty Kędrak.

Matura poprawkowa odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00, należy zgłosić się 30 minut wcześniej z dowodem osobistym, długopisem piszącym na czarno i kalkulatorem prostym na matematykę.


Uwaga maturzyści!


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi CKE, MEiN i GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. dostępnymi pod tym adresem.

Szkolne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów (.pdf)Harmonogram egzaminów maturalnych

Informacja o egzaminie maturalnym w roku 2021