Informacja o egzaminie maturalnym w roku 2021

Absolwenci Zespołu Szkół w Piaskach, którzy chcą zdawać maturę w maju 2021 roku powinni jak najszybciej  złożyć DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (wzór do pobrania na stronie OKE Kraków). Ostateczny termin składania deklaracji – 5.02.2021.