Umowy, protokoły egzaminów i programy praktyki zawodowej

 

 

Technik turystyki wiejskiej 515203
kwalifikacja TG.09 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 TechaltnUmowa ochrony fizycznej osób i mienia 541315
kwalifikacja Z.3 - ochrona osób i mienia
 Technik usług kosmetycznych 514207
kwalifikacja A.61 i AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 Technik usług kosmetycznych 514207
kwalifikacja A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
 

Technik turystyki wiejskiej 515203
kwalifikacja T.7 - prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich