Pierwsze zajęcia w szkołach dla dorosłych

(Technik turystyki wiejskiej, Technik usług kosmetycznych)

odbędą się 21 i 22 września.

Podczas zajęć zostanie podany harmonogram zjazdów.

UWAGA

TERMINY EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH  DLA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kwalifikacja

Część pisemna

Część praktyczna

A.62

Technik usług kosmetycznych

19.06.2018 godzina 12:00 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

22.06.2018 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

T.08

Technik turystyki wiejskiej

19.06.2018  godzina 12:00 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

26.06.2018 godzina 13:00 aula szkolna

T.07

Technik turystyki wiejskiej

19.06.2018 godzina 10:00 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

26.06.2018 godzina 9:00 aula szkolna

Z.03

Technik ochrony fizycznej osób
 i mienia

19.06.2018  godzina 12:00– według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

26.06.2018 godzina 13:00 aula szkolna

 

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości , pół godziny przed jego rozpoczęciem.

W przypadku kwalifikacji A.62 obowiązuje odpowiednie ubranie robocze.

Egzaminy ustne w LOdD

 

16.04.2018

17.04.2018

18.04.2018

j. polski

 

 

14:00-15:00

j. angielski

 

14:00-15:00

 

matematyka

 

15:00-17:00

 

geografia

14:45-15:45

 

 

EGZAMINY USTNE W LICEUM DLA DOROSŁYCH – STYCZEŃ 2018

      KLASA 3 LOdD

przedmiot

22.01.2018

23. 01.2018

24. 01.2018

j. polski

 

 

14:00-15:30

j. angielski

14:00-15:00

 

 

matematyka

 

15:00-16:00

 

geografia

15:00-16:00

 

 

historia i społ.

 

15:30-16:30

 

 

KLASA 2 LOdD

przedmiot

22.01.2018

23. 01.2018

24. 01.2018

j. polski

 

 

14:00-15:30

j. angielski

 

 

14:45-15:45

matematyka

 

14:45-15:45

 

geografia

14:00-15:00

 

 

historia i społ.

 

15:30-16:30