UWAGA SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

1. Osoby, które w szkole średniej nie realizowały przedmiotu podstawy przedsiębiorczości proszone są o przekazanie takiej  informacji do sekretariatu szkoły do 12 lutego 2016 r.
2. Wszyscy słuchacze zobowiązani są do dostarczenie do sekretariatu świadectwa ukończenia szkoły (może być kopia dokumentu).

 

 

Lista tematów na egzamin ustny z jezyka polskiego - semestr III

Jak w tekstach kultury przedstawiane są wybitne jednostki? Omów w odniesieniu do wiersza K. C. Norwida "Bema pamięci żałobny - rapsod".

Jak w tekstach kultury może być uwznioślona zwyczajność?     

W jaki sposób w "Panu Tadeuszu" przedstawiono historię Polski?     

Czy mieszkańcy Soplicowa są patriotami? Uzasadnij.

Przyroda jako bohater zbiorowy "Pana Tadeusza".         

Charakterystyka i ocena Jacka Soplicy.    

"Ostatni" - kluczowe słowo epopei.       

Soplicowie, Horeszkowie, Dobrzyńscy... - charakterystyka szlachty w epopei A. Mickiewicza

Idea małej ojczyzny w "Panu Tadeuszu".             

"Pan Tadeusz" - okoliczności powstania epopei.

Podróż jako temat literacki. Omów w oparciu o "Sonety krymskie" i inne dzieła literackie.

Obraz Rosji i Rosjan w III cz. "Dziadów".     

Myśl mesjanistyczna w dramacie A. Mickiewicza.            

Wizja poety i poezji w "Wielkiej Improwizacji" 

Kim jest Konrad? Charakterystyka i ocena postaci.

Ocena polskiego społeczeństwa w dramacie Adama Mickiewicza          

"Obowiązek cierpieć za was przyjaciele..." Zbiorowy wymiar cierpienia w "Dziadach" drezdeńskich.

"Dziady" część III, czyli dramat polskiej historii 

Obraz miłości romantycznej w twórczości Adama Mickiewicza

W jaki sposób A. Mickiewicz odzwierciedlił swą fascynację Wschodem?             

Kim jest bohater liryczny "Sonetów krymskich"?            

Motyw zbrodni i kary w balladzie "Lilje"

"Romantyczność" A. Mickiewicza jako manifest epoki

 

Sekretariat 11 i 25 września będzie czynny do godziny 17:00.

 

 

UWAGA KANDYDACI I SŁUCHACZE SZKÓL DLA DOROSŁYCH

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół w Piaskach wprowadza w szkołach dla dorosłych  kształcenie na odległość - e-learning.