UWAGA SŁUCHACZE KKZ
1. obowiązuje Państwa nauczanie zdalne;
2. każdy słuchacz ma obowiązek logować się na udostępnionych przez ZS w Piaskach platformach moodle i teams (loginy i hasła zostały przesłane na adres email);
3. na platformach są udostępnione materiały i zadania, które trzeba wykonywać i przesyłać do oceny w ściśle określonych przez nauczyciela terminach;
4. brak aktywności na platformie, nieterminowe wykonywanie prac spowoduje niezaliczenie kursu czego konsekwencją będzie brak możliwości przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji;
5. zakończenie kursu zaplanowane jest na 9 maja 2020 roku i jest to jednocześnie termin wystawienia ocen końcowych.

Lp.

Technik turystyki wiejskiej  -  TG.09

1. 

17-18.01.2020

2. 

24-25.01.2020

3. 

31.01-1.02.2020

4. 

14-15.02.2020

5. 

21-22.02.2020

6. 

28-29.02.2020

7. 

6-7.03.2020

8. 

13-14.03.2020

9. 

27-28.03.2020

10.

3-4.04.2020

11.

17-18.2020

12.

24-25.04.2020

13.

8-9.05.2020

 

Podane terminy z przyczyn losowych mogą ulec  zmianie.

 

Liczba godzin w kursie TG.09 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:

  1. Produkcja rolnicza – 116
  2. Usługi agroturystyczne – 118
  3. Prowadzenie produkcji rolniczej – 80
  4. Usługi żywieniowe – 80
  5. Usługi noclegowe – 74
  6. Podstawy przedsiębiorczości - 20