OGŁOSZENIE DLA SŁUCHACZY  KKZ – TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

  1. Na stronie ZS w Piaskach został opublikowany terminarz zjazdów na II semestr oraz plany zajęć;
  2. Do 7 lutego  2020 roku słuchacze są zobowiązani do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji TG.09. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane;
  3. Deklaracje przystąpienia do egzaminu można pobrać i złożyć u prowadzących zajęcia lub w sekretariacie szkoły;
  4. Przypominam o obowiązku odbycia praktyki zawodowej w gospodarstwie agroturystycznym (dokumenty do pobrania na stronie szkoły); Data zakończenia praktyki nie może być późniejsza jak 8 maja 2020 roku.